SISTANBUL Professional High Pressure Misting Fogging Systems Solutions

Sistanbul is specialized on High Pressure Misting Fogging Systems. Sistanbul offers professional support and assistance to its international clients during all stages of resolving their High Pressure Misting Fogging System needs. Sistanbul, develops custom made projects to fulfill specific needs, supplies highest quality durable warranted machinery & material, gives implementation & installation asistance and support. Sistanbul, providing expert service to related sectors in need of high pressure misting fogging systems, differs from its competitors via economic, efficient, high quality features of the tailor made solutions it develops. 

Normist@Mistanbul

Sistanbul is an authorized distributor and solution partner of Normist, the pioneering Turkish manufacturer in high pressure misting fogging sector, exporting to more than 40 countries all over the world including USA, Russia, Australia, South Africa, England, France, Hong Kong and India. Sistanbul supplies only Normist approved machinery & material. Projects developed by Sistanbul are under extensive quality assurance and coverage of Normist.

Contact Sistanbul now to find the economic and the efficient solution to your high pressure misting fogging system need…

Misting Fogging System

MistingFoggingSystem@Mistanbul#2

High Pressure Misting Fogging Systems; first purify the water from particles via sedimentation filters. Filtered water is high pressurized (70-100Bar) with the use of High Pressure Pump & Electric Motor Units. Pressurized water is canalised through Polyamide12 Plastic or Stainless Steel tubes that are durable to very high pressures and forced through accurately machined milimetric orifices (0,10mm  0,15mm  0,20mm …) to be sprayed as micron diametered (as small as  1µ  0,001mm) water droplets (mist / fog).

High Pressure Misting Fogging System just requires standard water and electricity connections. Installation and Maintenance are very easy and economic. Operating Costs are way lower compared to other systems being used for similar purposes. High Pressure Misting Fogging System is the most efficient and the most economic solution to many problems in the industry today.

MistingFoggingSystem@Mistanbul#3

High Pressure Misting Fogging Systems are being extensively used for; Industrial Humidification, Outdoor Cooling, Greenhouse Cooling, Greenhouse Humidifying, Livestock Farm Poultry Cooling & Humidifying, Dust Control & Suppression, Odour Control & Suppression, AC PreCooling, Fruit & Vegetable & Meat & Fish Cooling & Humidification, and many other purposes…

Humidification

HumidificationSystem@Mistanbul#1

Many industrial applications and processes require additional humidity to enhance efficiency and profitability. High Pressure Misting Fogging System is the ideal solution when higher humidity levels are needed.

Micron sized water droplets (as small as  1µ  0,001mm) generated by High Pressure Misting Fogging Systems evaporate immediately and increase the relative humidity without causing any wetness. Humidification and Humidity Control in large volumes such as production plants and storage facilities and warehouses can be effectively and economically performed by High Pressure Misting Fogging Systems, that are simply automated with integration of Humidity Sensors. HumidificationSystem@Mistanbul#3

Humidification and Humidity Control in Textile Industry, Tobacco Industry, Tea Industry, Wood Industry, Paper Industry and Printing Houses, Paint Shops, Wine Cellars and Mashroom Farms have become very easy and economic with the use of High Pressure Misting Fogging Systems.

Accurate milimetric orifices (0,10mm  0,15mm  0,20mm … 0,70mm) and high pressures (70-100Bar) enable precise results. High Pressure Misting Fogging Systems are also being used to generate controlled moisture content on related objects/surfaces…

HumidificationSystem@Mistanbul#2

Contact Mistanbul now for custom made professional industrial humidification system solutions…

Greenhouse Cooling & Greenhouse Humidification

GreenhouseCooling&GreenhouseHumidification@Mistanbul#1

High Pressure Misting Fogging is the most efficient and the most economic system being used for Greenhouse Cooling and Greenhouse Humidification purposes. Micron sized water droplets (as small as  1µ  0,001mm) generated by High Pressure Misting Fogging Systems evaporate immediately;

-cooling the greenhouse via Evaporative Cooling

-increasing the relative humidity level in the greenhouse Continue reading “Greenhouse Cooling & Greenhouse Humidification”

Livestock Farm Poultry Cooling & Humidification

AhırSerinletme&KümesSerinletme&KümesNemlendirme@Sistanbul#2

Büyükbaş Hayvancılıkta, Küçükbaş Hayvancılıkta, Kümes Hayvancılığında sıcak stresi, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla, doğurganlığı, süt verimini, yumurta verimini son derece olumsuz etkiler, hastalık ve telef oranlarını arttırarak verimliliği çarpıcı biçimde düşürür.

Hayvanlar sıcak stresine maruz kaldıklarında vücut ısıları ve solunum hızları artar, daha az besin ve daha çok sıvı tüketirler, enerjilerini üretim fonksiyonlarına (kilo kazanımı, süt üretimi, yumurta üretimi) harcamak yerine vücut ısılarını düşürmek için harcamaya başlarlar. Sıcak yaz aylarında telef oranlarının artmasının, doğurganlığın, süt veriminin, yumurta veriminin azalmasının başlıca sebebi sıcak stresidir.

AhırSerinletme&KümesSerinletme&KümesNemlendirme@Sistanbul#3

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri evaporatif soğutma sağlayarak doğrudan hayvanların bulunduğu ortamı serinletir. Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri ortamın sıcaklık ve nem değerlerine bağlı olarak 15˚C’ye kadar serinletme sağlayabilir. Alçak Basınç Fıskiye Sistemlerinin aksine Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri hayvan yataklarını ve yemleri ıslatmaz, çok daha steril bir ortam sağlar, çok daha az su sarf eder.

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri Kümes Serinletme ve Kümes Nemlendirme amaçlarıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kümes Hayvancılığında farklı dönemlerde değişkenlik gösteren nem ihtiyacı Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri sayesinde hassas şekilde karşılanmaktadır.

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Barınaklarını, Kümesleri, Serinletmek ve Nemlendirmek, ve Sıcak Stresi Engellemek için kullanılan en etkili ve en ekonomik çözümlerden biridir. At Haraları, Hayvanat Bahçeleri ve Evcil Hayvan Barınaklarında da yüksek hava sıcaklıklarının hayvanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin ve sıcak stresinin önüne geçmek için Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dust & Odor Etc.

Toz BastırmaTozBastırma&KokuBastırma@Sistanbul#2

Toz bir çok sektörde insan sağlığını ve iş verimliliğini son derece olumsuz etkilemektedir ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Tozun yarattığı olumsuz etkileri önlemek amacıyla toz bastırma uygulamaları bir çok alanda yasalar tarafından zorunlu hale getirilmektedir.

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri tarafından yaratılan mikron çaplı su tanecikleri toz partiküllerine yapışarak onları ağırlaştırır ve yere indirir. Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri çok daha küçük su tanecikleri yaratabilmesi sayesinde çok daha fazla toz partikülüne temas ederek diğer yöntemlere göre daha etkili sonuçlar verir, ayrıca daha az su sarfiyatı sağlar. Sisleme Sistemleri Fanlarla desteklenerek sisin doğrudan toz kaynağına yönlendirilmesi sağlanır.

TozBastırma&KokuBastırma@Sistanbul#3Koku Bastırma

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri Dozaj Pompaları vasıtasıyla kokular ve parfümler ile entegre edilerek sanayi tesislerinde, atık arıtma ve depolama alanlarında, istenmeyen kokuların bastırılması amacıyla kullanılır. Aynı zamanda yaşam alanlarının ve her türlü açık/kapalı ortamın koku kontrolü sağlanır.

Other Applications

GörselEfekt@Sistanbul#3

Görsel Efekt

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri tarafından yaratılan sis ve duman görüntüsü, tercihen su ışık ve müzik ile kombine edilerek, sahne sanatlarında, tema parklarında ve havuzlarında, hayvanat bahçelerinde, alışveriş merkezlerinde, otellerde ve benzer bir çok alanda dikkat çekici özel efektler yaratmak amacıyla kullanılmaktadır.

Reyon Serinletme & Reyon Nemlendirme

ReyonSerinletme&ReyonNemlendirme@Sistanbul#1

Market reyonlarında ve tezgahlarında, bozulabilir ürünlerin tazeliğini korumak ve raf ömürlerini uzatmak için yüksek basınç sisleme sistemi uygulamaları yapılmaktadır.

Uygun sıcaklık ve nem değerlerine sahip olmayan ortamlarda sergilenen Sebze & Meyveler  Et & Balık & Deniz Mahsulleri çok kısa süre içinde su kaybetmeye, bunun sonucunda pörsümeye ve bozulmaya başlar. Sisleme Sistemi, uygulandığı reyonu serinletip nem seviyesini yükselterek sergilenen ürünlerin su kaybını azaltır. Bu sayede ürünlerin bozulmasını geciktirerek raf ömürlerini uzatır. Daha taze, daha tercih edilir ürünler daha uzun süre rafta kalır, fire oranı azalır.

Contact

Sistanbul Sisleme Sistemleri
Göztepe Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak Nida Kule İş Merkezi No: 1 K.7 Kadıköy İstanbul
Telefon: +90 (216) 369 76 42