Ahır Serinletme & Kümes Serinletme & Kümes Nemlendirme

AhırSerinletme&KümesSerinletme&KümesNemlendirme@Sistanbul#2

Büyükbaş Hayvancılıkta, Küçükbaş Hayvancılıkta, Kümes Hayvancılığında sıcak stresi, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla, doğurganlığı, süt verimini, yumurta verimini son derece olumsuz etkiler, hastalık ve telef oranlarını arttırarak verimliliği çarpıcı biçimde düşürür.

Hayvanlar sıcak stresine maruz kaldıklarında vücut ısıları ve solunum hızları artar, daha az besin ve daha çok sıvı tüketirler, enerjilerini üretim fonksiyonlarına (kilo kazanımı, süt üretimi, yumurta üretimi) harcamak yerine vücut ısılarını düşürmek için harcamaya başlarlar. Sıcak yaz aylarında telef oranlarının artmasının, doğurganlığın, süt veriminin, yumurta veriminin azalmasının başlıca sebebi sıcak stresidir.

AhırSerinletme&KümesSerinletme&KümesNemlendirme@Sistanbul#3

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri evaporatif soğutma sağlayarak doğrudan hayvanların bulunduğu ortamı serinletir. Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri ortamın sıcaklık ve nem değerlerine bağlı olarak 15˚C’ye kadar serinletme sağlayabilir. Alçak Basınç Fıskiye Sistemlerinin aksine Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri hayvan yataklarını ve yemleri ıslatmaz, çok daha steril bir ortam sağlar, çok daha az su sarf eder.

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri Kümes Serinletme ve Kümes Nemlendirme amaçlarıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kümes Hayvancılığında farklı dönemlerde değişkenlik gösteren nem ihtiyacı Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri sayesinde hassas şekilde karşılanmaktadır.

Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Barınaklarını, Kümesleri, Serinletmek ve Nemlendirmek, ve Sıcak Stresi Engellemek için kullanılan en etkili ve en ekonomik çözümlerden biridir. At Haraları, Hayvanat Bahçeleri ve Evcil Hayvan Barınaklarında da yüksek hava sıcaklıklarının hayvanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin ve sıcak stresinin önüne geçmek için Yüksek Basınç Sisleme Sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.